Bog z nami
Desi MaxwellPredavanja

Bog z nami

9. predavanje: Jezus z vseh zornih kotov

Jezus je samo eden – a skozi oči Mateja, Marka, Luka in Janeza nam Sveto pismo daje štiri različne poglede nanj.

Gradiva