Bog z nami
Desi MaxwellPredavanja

Bog z nami

2. predavanje: Na vrtu

»GOSPOD Bog je zasadil vrt proti vzhodu v Edenu in je tja postavil človeka, katerega je bil izoblikoval.« 1 Mz 2,8

V zgodbi o stvarjenju vidimo, da je transcendentno prišlo dol, na raven imanentnega. Edenski vrt je prvi kraj na svetu, kjer so se lahko ljudje srečevali z Bogom in razvijali svoj polni potencial kot nosilci njegove podobe.

Gradiva