Bog z nami
Desi MaxwellPredavanja

Bog z nami

7. predavanje: Pogledi na zgodovino

Samuelovi knjigi, Knjigi kraljev in Kroniški knjigi so zgodovinske knjige; zajemajo obdobje kraljevine in razcepitve kraljestva, ki je privedlo do izgnanstva. Večinoma obravnavajo isto obdobje, toda z različnih zornih kotov.

Gradiva